باران‌نیکراه_اصفهان کارگاه‌۲روزه_۷و۸مهر

برنامه

باران‌نیکراه_اصفهان کارگاه‌۲روزه_۷و۸مهر

محل اجرا

سالن استاد فرشچیان اصفهان

قیمت کل :

1,950,000 تومان

:)

قوانین و توضیحات:

- تمامی صندلیهای خریداری شده در این خرید، بنام شخصی که اطلاعاتش را در فرم وارد کرده‌اید صادر میشود.

- در انتخاب خود دقت فرمایید، بلیت‌های صادر شده، تحت هیچ شرایطی قابل تغییر یا استرداد نمی‌باشد.

- درهنگام ورود به سالن اجرا، ارائه کارت ملی شخصی که بلیت را خریداری کرده الزامی است.

- رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی است.